Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens vallen ook foto’s zoals opgenomen in de website van Monne Fotografie.

Deze nieuwe Europese privacywet dwingt ons als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer we gegevens over klanten of andere personen vastleggen. Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers. Al bij het versturen van een offerte, factuur dienen we rekening te houden met de wet. Al voor dat de wet in werking treedt gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om. Hoe we dit doen vind je in onderstaande privacyverklaring van Monne Fotografie.

Privacyverklaring Monne Fotografie
Monne Fotografie is als eigenaar verantwoordelijk voor de juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze verklaring.

Gegevens van de eigenaar
Monne Fotografie
Lemoen 14, 6852 DS Huissen
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72489812
www.monnefotografie.nl

info@monnefotografie.nl

Gegevensverwerking 
Monne Fotografie maakt als fotografe gebruik van foto’s en diverse andere beeldmateriaal op haar website. Het beeldarchief die op de websites staan vermeld vallen onder de persoonsgegevens. Van alle publicaties die op de websites staan gepubliceerd is altijd vooraf toestemming gevraagd en ontvangen. In alle gevallen vraagt Monne Fotografie vooraf toestemming voor publicatie voor o.a. de websites, Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. Het doel van het publiceren van de beeldmateriaal op de website van Monne Fotografie is om commerciële redenen en om indrukken aan bezoekers van de website(s) te laten zien van het werk van Monne Fotografie. In de meeste gevallen is dezelfde foto, overige beeldmateriaal door de geïdentificeerde persoon, personen, instanties en/of instelling zelf openbaar gemaakt. Dit betekent dat Monne Fotografie het beeldmateriaal mag gebruiken als portfolio zoals te zien op de website van Monne Fotografie evenals voor publicatie op Facebook, Instagram, Google en overige kanalen. De volgende gegevens worden opgeslagen omdat deze door de persoon of instantie zelf zijn verstrekt en/of door meewerking aan fotoproducties van Monne Fotografie.

– Beeldmateriaal, zoals foto’s.
– naam en voorletters (voornaam) opdrachtgever of relatie
– adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
– (mobiele) telefoonnummer
– emailadres

De gegevens zoals hierboven omschreven worden maximaal 10 jaar bewaard met uitzondering van de adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en emailadres. Deze worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wat zijn je rechten als klant van Monne Fotografie
Hieronder vind je alle informatie rondom het vastleggen van persoonsgegevens rondom de activiteiten van Monne Fotografie waaronder de soort gegevens, de termijn, wat belangrijk is om te weten voor jou als klant. Recht op inzage van het gemaakte beeldmateriaal, het recht op toestemming te kunnen beperken en weer kunnen intrekken.

Het gebruik van de volgende gegevens op de website van Monne Fotografie
Het beeldmateriaal op de website van Monne Fotografie vallen onder de persoonsgegevens zonder dat er rechtstreeks sprake is van vermelding van een naam, adres en woonplaats en daar moet je je als klant van bewust zijn voor dat je hiervoor toestemming verleend. Het beeldmateriaal op de website wordt maximaal 10 jaar bewaard of zoveel eerder vervangen door andere werken/beeldmateriaal van klanten.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om fotocontent die van jou zijn genomen als klant te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Monika Willems van Monne Fotografie. Monne Fotografie maak geen gebruik van adressen, telefoonnummers of woonplaatsen van klanten op de website.

Recht op inzage, aanpassen en verwijderen van content op de website
Je hebt als klant altijd recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken. Ondanks dat je altijd het gemaakte content ontvangt behoudt je ook altijd het recht om jouw content op te kunnen vragen. Content van Monne Fotografie wordt niet doorverkocht aan derden tenzij hier vooraf duidelijke en schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.

Je hebt het recht op het indienen van klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Monne Fotografie bewaart haar content voor de duur van maximaal 10 na de ingangsdatum van de productie. Het content van Monne Fotografie wordt opgeslagen op een beveiligde computer en server voor de duur van maximaal 1 jaar. Het digitale materiaal wordt na een jaar digitaal opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf en/of server voor de duur van maximaal 9 jaar.

Vastleggen van datalekken

De AVG verplicht Monne Fotografie alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Ook datalekken die Monne Fotografie niet hoeft te melden. Monne Fotografie verwerkt geen privacygevoelige data voor zijn of haar opdrachtgevers. Is dit wel het geval dat is Monne Fotografie wettelijk verplicht alle datalekken daarbij aan hen te melden, zodat zij dit weer aan de AP kunnen melden.

Verwerkersovereenkomst
Monne Fotografie werkt nauw samen met externe partijen zoals hieronder vermeldt. Deze partijen hanteren een zorgvuldig privacybeleid en voldoen aan de AVG richtlijnen. Rabobank. De bankinstelling Rabobank verwerkt alle betalingstransacties conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld. Belastingdienst (aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting). De belastingdienst verwerkt alle inkomenstransacties conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld. Twello (boekhoudprogramma). Alle boekhoud gerelateerde gegevens zoals betalingsverkeer, facturen, bonnen, pintransacties enz. worden verwerkt via een beveiligde omgeving van Twello. Ook Twello voldoet aan de nieuwe wettelijke bepalingen en richtlijnen van de AVG.

Website Monne Fotografie
De website van Monne Fotografie is ondergebracht bij Hostnet. Sinds 2019 maakt Monne Fotografie gebruik van een zogenaamd SSL-certificaat. Dit certificaat is niet verplicht voor de website van Monne Fotografie, maar zorgt wel dat Monne Fotografie de persoonsgegevens goed bescherm. U herkent het SSL certificaat onder andere door ‘https’ aanduiding in de menubalk en het ‘veilig slotje’ in de menubalk.

Daarnaast zijn de computers van Monne Fotografie volledig en zorgvuldig beveiligd door middel van anti virus programma’s en worden er regelmatig updates toegepast.

Naast deze privacyverklaring hecht Monne Fotografie enorm veel waarde aan privacy, gegevensbescherming en het voorkomen van ongeoorloofde gegevensverwerking. Mocht u desondanks het gevoel hebben dat uw gegevens niet voldoende worden beschermd neemt u dan eerst contact op met Monne Fotografie.